Algemeen Reglement

 

 1. De Sportontmoeting heeft ten doel de onderlinge contacten tussen alle Alphense verenigingen te verstevigen. Dit gebeurt door middel van het beoefenen en leren kennen van elkaars sporten. Sportiviteit staat daarbij hoog in het vaandel geschreven.

 2. Men mag alleen deelnemen aan die sporten, waarvoor men niet is aangesloten bij een vereniging of bond in die betreffende sport (men moet tenminste twaalf maanden geen lid meer zijn). Indien deze regel wordt overtreden, volgt diskwalificatie (= 0 punten) op het betreffende onderdeel!
   
 3. Leden van een sport(omni)vereniging mogen slechts deelnemen aan die takken van sport, die zij niet in verenigingsverband beoefenen.
   
 4. Het aantal deelnemers, inclusief de reserves, per tak van sport is van tevoren vastgesteld.
   
 5. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Dispensatie kan men aanvragen bij de commissie. De beslissing van de commissie is bindend.
   
 6. Verenigingen die uitsluitend over mannelijke of vrouwelijke leden beschikken, kunnen hun partner of familie/vrienden inschakelen.
   
 7. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot lichamelijk letsel, beschadiging aan of verlies van goederen.
   
 8. De wedstrijdschema’s hangen duidelijk zichtbaar op de accommodaties of liggen ter plekke ter inzage bij het wedstrijdsecretariaat.
   
 9. Bij de onderdelen voetbal en beachvolleybal levert een overwinning 2 punten op, een gelijkspel 1 punt en een nederlaag 0 punten.
   
 10. Een poulesysteem wordt gehanteerd bij de onderdelen tennis, voetbal, beachvolleybal en tafeltennis. De resterende onderdelen worden door middel van andere systemen afgewerkt.
   
 11. Bij de onderdelen voetbal, volleybal, petanque en darts worden de  dames- en herenwedstrijden onafhankelijk van elkaar gespeeld. Het uiteindelijke resultaat  wordt bepaald door de uitslag van de dames en heren bij elkaar op te tellen. De ploeg met het  minste aantal punten wint het betreffende onderdeel. Voorbeeld: Dames A eindigt op de 1e  plaats, dames B op de 6e. Heren A op de 11e plaats, heren B op de Dat betekent Ploeg A: 1 + 11 = 12 en Ploeg B: 6 + 5 = 11. Ploeg B eindigt dus vóór ploeg A.
   
 12. Bij gelijk eindigen in één poule is het onderling resultaat van de ploegen doorslaggevend.  Indien ook dat gelijk is, beslist bij de onderdelen tafeltennis en tennis  het aantal behaalde wedstrijdpunten in de poule. Indien ook het aantal wedstrijdpunten gelijk is, beslist voor zover van toepassing het puntensaldo behaald in alle wedstrijden in de betreffende poule. Bij de andere onderdelen beslist het doelsaldo in de poule. Wanneer er dan nog geen beslissing is, vindt er, in overleg met de desbetreffende verenigingen, loting of het  nemen van strafballen plaats.
   
 13. Elke ploegleider of aanvoerder dient zich minimaal tien minuten voor de aanvang van de  wedstrijd bij de toernooileiding te melden. Wanneer een ploeg niet op de voorgeschreven tijd  aan een wedstrijd kan beginnen, kunnen voor die betreffende wedstrijd strafpunten worden  genoteerd.
   
 14. Protesten met betrekking tot wedstrijden worden niet in behandeling genomen.
   
 15. Waar de regels niet in voorzien, beslist de toernooileiding.
   
 16. De toernooileiding heeft het recht om bij onsportief gedrag een deelnemer voor de duur van de Sportontmoeting uit te sluiten.
   
 17. Een ploeg dient UNIFORME (liefst club-)kleding te dragen.
   
 18. Voor veldsporten worden schoenen met noppen geadviseerd: vooral bij natte velden een must! Spikes zijn echter verboden!
   
 19. Op de sportaccommodaties is het verboden te roken. Ook het meenemen van consumpties naar de tribune is niet overal toegestaan. Waar het wel is toegestaan, vragen we iedereen zijn eigen afval op te ruimen! Iedereen die niet in actie hoeft te komen, dient op de tribune plaats te nemen.
   
 20. Tijdens het sporten en het verrassingsonderdeel is het verboden alcoholische drankjes te drinken.